Låt skrivandet ta tid

Det viktigaste momentet i skrivprocessen? När texten får vila! Skriv texten, lägg ifrån dig den ett par timmar eller ett par dagar, och titta på den igen sen. Du kommer att se den med nya ögon, du kommer hitta syftningsfelen och upptäcka om den fungerar eller inte.

 

Credit: Free photos from acobox.com