Ordens ordning spelar roll

En trend jag har fastnat för när jag korrekturläst och granskat texter är att många skriver nödvändigtvis inte istället för inte nödvändigtvis. Till exempel:

”Det finns många olika klädstilar idag, man behöver nödvändigtvis inte välja den som är populärast och syns i tidningarna och på tv.”

Resultatet blir nog inte vad författaren hade tänkte sig. I citatet ovan står det ju att man måste låta bli att välja den populäraste klädstilen.

Tips! Läs din text en gång till och fundera om du har använd fasta uttryck av den här typen på rätt sätt!