Priser

Priset för textgranskningen beror på materialets omfattning och på vilken nivå den ska göras.

Riktpriser för korrekturläsning, exkl. moms:

  • 30-40 öre per ord eller
  • 400 kronor per timme.

Minsta fakturering 400 kronor.