Be om hjälp!

SpråkhjälpFör dig som pluggar på högskola eller universitet finns ofta hjälp att få med uppsatsskrivande och annat vetenskapligt skrivande. Utnyttja det! Språkstödjarna skriver inte uppsatsen åt dig, inte heller rättar de alla stavfel. Men de kommer med goda råd om stil, disposition och ordval. Du kan få individuell handledning i skriftlig framställning på både svenska och engelska.

Här är direktlänkar till ett par högskolors språkverkstäder:

Studieverkstaden vid Umeå universitet
Språkverkstaden vid Linköpings universitet
Språkhandledning vid Göteborgs universitet
Språkverkstaden vid Uppsala universitet
Språkcentrum vid Högskolan i Dalarna